همکاران

برخی از موسسات و ادارت و سازمانهایی که با این موسسه همکاری می نمایند :

1) شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

2) هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان همدان

3) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

4) دهکده فرهنگی - تفریحی - ورزشی - توریستی گنجنامه

5) مسکن مهر

6) اپراتور نسل سوم تلفن همراه رایتل

7) کارخانه آرد همدان

8) برج زاگرس و سعادت آباد

و...